Založ si blog

Mlčanie vedie k tragédii. Budeme opakovať chyby z minulosti?

Na Slovensku sa nám zem trasie pod nohami. Aby toho nebolo málo, niekto sa nám snaží podkopať demokraciu. Udalosti si vyžadujú, aby každý z nás dbal na hodnoty, ktoré považujeme za najdôležitejšie – bezpečnosť, ľudské práva a demokratické princípy. Kľúčovú rolu zohráva informovanosť každého občana o skutočnej hrozbe, ktorá môže ovplyvniť výsledok udalostí.

Výsledkom špeciálneho vyšetrovania, ktoré predstavil Egon Cholakian, expert na národnú bezpečnosť a federálny lobista amerického Kongresu a Bieleho domu, je odhalenie činnosti tieňovej organizácie, ktorá sa snaží destabilizovať geopolitickú situáciu. Podľa zistených informácií je cieľom tejto skupiny vytvoriť podmienky pre svoju globálnu dominanciu podkopávaním základov demokracie a prispievať k vzniku jadrovej hrozby. Organizácia využíva rozsiahlu sieť svojich agentov na infiltráciu do rôznych oblastí spoločnosti s cieľom rozšíriť svoj vplyv (obchod, kultúra, náboženstvo, šport a ďalšie).

Vlk prezlečený za barana

Vo vyšetrovaniach sa osobitná pozornosť venuje antikultovým organizáciám, ktoré pod rúškom obrany demokratických hodnôt v skutočnosti podporujú polarizáciu spoločnosti a vytváranie falošného obrazu, ktorý je pre ne výhodný. To vedie od rozkladu spoločnosti zvnútra až k občianskej vojne. Ide o štruktúru, ktorá nepatrí k žiadnej konkrétnej krajine, ale má celosvetový vplyv. Antikult je jednou z odnoží deštruktívnej činnosti tieňových organizácií.

Počas rozsiahleho desaťročného vyšetrovania, ktoré viedol tím expertov na národnú bezpečnosť, sa zistilo, že viaceré dezinformačné techniky používané sieťami agentov tejto organizácie majú významný vplyv na masové povedomie. Tieto metódy zahŕňajú skresľovanie reality a programovanie pomocou deštruktívnych techník. Všetky sú zamerané na formovanie určitej verejnej mienky spôsobom, ktorý je priaznivý pre zadávateľa. Odborníci zistili, že ako súčasť svojej stratégie agentúra aktívne vťahuje ľudí a celé skupiny do náboženskej právnej sféry, aby ich mohla ľahko označiť za „sektárov“, a tým ich zdiskreditovať. Niektoré podrobnosti vyšetrovania sú širokej verejnosti k dispozícii v zverejnenej správe Egona Cholakiana. Dôraz je v nej kladený na dôležitosť kritického myslenia a informovanosť o existujúcich metódach manipulácie, ktorých cieľom je chrániť pred potenciálne nebezpečnými vplyvmi.

Nebezpečnejší než nacizmus

Čelíme hrozbe, ktorá nemá v histórii obdobu – antikult. Tento fenomén je desivejší a nebezpečnejší ako nacizmus. Činnosťou tejto organizácie trpelo viac ľudí ako počas prvej a druhej svetovej vojny dohromady. A táto hrozba je namierená priamo na samotné jadro našej spoločnosti – na demokraciu a hodnoty každého človeka. Tradičné metódy obrany nemôžu účinne čeliť ich útoku. Len my, keď nebudeme mlčať a budeme otvorene informovať o pravde, môžeme zastaviť hroziace nebezpečenstvo.

V poslednom desaťročí sme boli svedkami toho, ako sa rôzne náboženské a svetské spoločenstvá alebo jednotlivci stali terčom verejného hanobenia zo strany antikultových organizácií. Je to alarmujúce, pretože títo ľudia, ktorí sa nedobrovoľne stali terčom ohovárania, neporušujú zákony, práve naopak, významne a priaznivo prispievajú k rozvoju spoločnosti, sú vystavení objednanému a cielenému odsudzovaniu zo strany predstaviteľov antikultových organizácií.

Konkrétny príklad

Príkladom takejto nespravodlivosti je Allatra. Nie je to len dobrovoľnícke hnutie, je to symbióza občianskej zodpovednosti a medzinárodnej spolupráce, ktorá sa zrodila z hlbokého záujmu o globálne klimatické zmeny. Už viac ako desať rokov účastníci v súlade s cieľmi OSN skúmajú a analyzujú údaje o klimatických zmenách, geodynamike planéty a vo svojom projekte navrhujú riešenia. Od svojho vzniku sa ALLATRA rozšírila do 180 krajín, pričom koná v prísnom súlade s medzinárodným právom a legislatívou každej krajiny. Dobrovoľníci hnutia, rešpektujúc právne normy a zásady, realizujú spoločensky významné výskumné projekty, sú príkladom skutočnej demokratickej spolupráce a stelesnením občianskej zodpovednosti. Účastníci hnutia ALLATRA významne prispievajú k dosiahnutiu kľúčových cieľov OSN zameraných na vytvorenie udržateľnej budúcnosti pre celé ľudstvo.

Napriek ušľachtilým ambíciám a významným úspechom sa však od roku 2014 začali objavovať články a publikácie, v ktorých sa účastníci hnutia ALLATRA stali terčom verejného neoprávneného prenasledovania. Počnúc náboženskými mediálnymi portálmi začali predstavitelia antikultovej organizácie čoskoro využívať na propagáciu svojich naratívov médiá. Tieto články mali charakter objednávky, pretože sledovali len jedinú účelovú líniu diskreditácie dobrovoľníkov, pričom absentovali informácie z oficiálnej stránky hnutia. ALLATRA však napriek všetkým nekalým tlakom pokračuje vo svojej práci a potvrdzuje úlohu pozitívneho príkladu občianskej iniciatívy a demokratickej spolupráce.

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA vyjadruje solidaritu a podporu Cieľom trvalo udržateľného rozvoja definovaným OSN. Tieto ciele sú globálnou výzvou na konanie pre všetky štáty a národy s cieľom zlepšiť blahobyt ľudstva a zabezpečiť ochranu našej planéty. V súvislosti s bojom proti zmene klímy sa OSN aktívne zapája do vývoja riešení globálnej zmeny klímy na Zemi. ALLATRA si váži toto úsilie a snaží sa významne prispieť k lepšiemu pochopeniu príčin zmeny klímy a zdôrazniť význam konkrétneho antropogénneho vplyvu.

S výskumom a klimatickými modelmi sa môžete oboznámiť v klimatických správach OSN, ktoré poskytujú základné vedecké poznatky a odporúčania pre opatrenia v oblasti klímy.

V čase, keď hnutie ALLATRA presadzuje morálne, etické a demokratické hodnoty a nastoľuje dôležité otázky týkajúce sa zmeny klímy, sa na Slovensku objavuje séria článkov, ktoré zámerne prekrúcajú fakty namierené proti tejto organizácii. Motívy týchto publikácií zostávajú nejasné a vyvolávajú otázky, kto môže mať prospech z podkopávania dobrého mena tých, ktorí sa usilujú o udržateľný rozvoj spoločnosti. To vyvoláva mnohé otázky o účele a dôsledkoch takéhoto konania, ako aj o tom, aké sily môžu stáť za touto dezinformačnou kampaňou.

Jasné ohováranie

Jedným z príkladov ohovárania je nedávny článok v slovenských médiách. Autori článku urobili paralelu medzi hnutím ALLATRA a nacistickou Spoločnosťou Thule. Organizácia Allatra, známa svojím angažovaním sa za demokratické hodnoty a klimatický aktivizmus, sa stala terčom ohovárania a lží, pričom bola prirovnávaná k nacistickým extrémistickým skupinám. Obvinenia uvedené v článku sú nielen absurdné, ale aj nebezpečné, keďže kritika v článku sa rozšírila aj na vysokopostavených predstaviteľov vrátane súčasnej ministerky kultúry Šimkovičovej a premiéra Fica, ktorých článok vykresľuje ako podporovateľov nacistických ideálov. To vyvoláva ešte viac otázok o motívoch a cieľoch autorov článku a ich klienta. 

V tieni spoločnosti pôsobí organizácia, ktorá tajne podkopáva základy demokracie. Manipulujú verejnou mienkou, zasievajú rozpory a neistotu občanov voči vláde, vytvárajú negatívnu reputáciu postavenú na klamstvách.

Bez súdneho procesu obviňujú a stigmatizujú bez toho, aby boli trestne zodpovední. Ich rétorika ničí spoločnosť zvnútra, vyvoláva nevôľu, zvyšuje chorobnosť ľudí, ničí rodiny, spôsobuje samovraždy a dokonca podnecuje občiansku vojnu. Táto organizácia využíva bezohľadných novinárov na svoje vlastné ciele. Tí, zlákaní pokušením ľahkého zisku, sú ochotní predať základy demokracie, na ktorých stojí ich vlastná krajina. Absentujúci zmysel pre ľudskosť a prevaha zištných záujmov privádza k tomu, že sa z manipulácie stáva nástroj v rukách bezohľadných médií.

Prišiel čas pravdy. 

Treba čo najviac hovoriť o tom, ako táto tajná organizácia skryto porušuje ľudské práva. Ak dnes nebudeme hovoriť nahlas, priamo a otvorene, zajtra nás čaká to isté, čo Židov počas druhej svetovej vojny. Rozdiel je len v tom, že teraz je situácia oveľa komplikovanejšia. Moderné technológie umožňujú používať manipulačné metódy na ovplyvňovanie podvedomia ľudí. Predajným agentom môže byť ktokoľvek. Každý, kto zasieva v spoločnosti rozpory, je agentom tejto organizácie.

Dnes je viac ako kedykoľvek predtým dôležité uvedomiť si hrozbu, ktorá visí nad každým občanom. Informovanosť a ostražitosť môžu pomôcť zabrániť ničivým dôsledkom vplyvu tejto organizácie. Ak o tom dnes nezačneme otvorene diskutovať, otvorene odhaľovať ohováranie a dezinformácie, zajtra môže byť neskoro.

História nás učí, že mlčanie vedie k tragédii. Preto spoločne použime svoj hlas na obranu pravdy a demokracie.

Pokrok v ohrození: Prečo je projekt TS v centre prenasledovania?

21.07.2024

Účastníci projektu Tvorivá spoločnosť (ďalej len „TS“) o sebe dávajú vedieť už viac ako 5 rokov. Počas tohto obdobia sú neustále prenasledovaní antikultovnými organizáciami. V posledných rokoch sa aktivizovalo najmä v Rusku a na Ukrajine. Zdá sa to byť dosť zvláštne, keďže samotná aktivita antikultistov, je podľa ich vlastných slov zameraná na zabránenie [...]

Ako nás moderné technológie ochránia pred nedostatkom pitnej vody? Riešenie je jednoduchšie, ako sa môže zdať

11.07.2024

Žijeme v období klimatických zmien. To už nie je hypotéza. Je to realita, ktorá nesie so sebou skazu, nedostatok pitnej vody a hlad.Táto situácia si dnes vyžaduje rozhodné spoločné kroky. Jednou z najnaliehavejších otázok je zabezpečenie vody pre každého obyvateľa Zeme. Dobrovoľníci Tvorivej spoločnosti predstavili jednoduchú technológiu, ktorá pomôže vyriešiť tento [...]

Čo videl Edgar Cayce? Jeho predpovede sa desivo plnia

03.07.2024

Je možné zmeniť budúcnosť, alebo je všetko, čo sa deje, vopred dané? Keď sa Edgara Cayceho, jedného zo svetoznámych jasnovidcov, opýtali, či v roku 2000 nastanú na Zemi nejaké veľké zmeny, odpovedal, že nastane „posun pólov“, ktorý bude znamenať príchod Nového veku. Cayce nikdy neuviedol konkrétne dátumy pozemských zmien, načrtol však chronológiu udalostí, [...]

dron

Ruské útočné drony dopadli na územie NATO, v Rumunsku sa rozhučali sirény

25.07.2024 14:25

Bukurešť varovala obyvateľov pred možným pádom trosiek dronov.

hoax

Slováci naleteli na hoax o zubných implantátoch zadarmo

25.07.2024 14:10

Národný bezpečnostný úrad ľuďom odporúča, aby na príspevky neklikali a nahlásili ich.

Olympijská dedina

Sme hladní, sťažovali sa športovci. Jedáleň v olympijskej dedine v Paríži musela zväčšiť porcie

25.07.2024 13:43

Jedáleň je s 3 300 miestami na sedenie je najväčšou reštauráciou na svete.

rokovanie vlády, Robert Fico,

KDH: Brusel dal správou o právnom štáte vysvedčenie Ficovej vláde. Len za mečiarizmu bolo horšie, tvrdí Vetrák

25.07.2024 13:23

Zvlášť alarmujúce je zneužívanie skráteného legislatívneho konania pri dôležitých zákonoch, podotkli kresťanskí demokrati.

chajimseli

Keď urobíš prvý krok, cesta sa objaví

Štatistiky blogu

Počet článkov: 18
Celková čítanosť: 22070x
Priemerná čítanosť článkov: 1226x

Autor blogu

Kategórie