Založ si blog

Mlčanie vedie k tragédii. Budeme opakovať chyby z minulosti?

Na Slovensku sa nám zem trasie pod nohami. Aby toho nebolo málo, niekto sa nám snaží podkopať demokraciu. Udalosti si vyžadujú, aby každý z nás dbal na hodnoty, ktoré považujeme za najdôležitejšie – bezpečnosť, ľudské práva a demokratické princípy. Kľúčovú rolu zohráva informovanosť každého občana o skutočnej hrozbe, ktorá môže ovplyvniť výsledok udalostí.

Výsledkom špeciálneho vyšetrovania, ktoré predstavil Egon Cholakian, expert na národnú bezpečnosť a federálny lobista amerického Kongresu a Bieleho domu, je odhalenie činnosti tieňovej organizácie, ktorá sa snaží destabilizovať geopolitickú situáciu. Podľa zistených informácií je cieľom tejto skupiny vytvoriť podmienky pre svoju globálnu dominanciu podkopávaním základov demokracie a prispievať k vzniku jadrovej hrozby. Organizácia využíva rozsiahlu sieť svojich agentov na infiltráciu do rôznych oblastí spoločnosti s cieľom rozšíriť svoj vplyv (obchod, kultúra, náboženstvo, šport a ďalšie).

Vlk prezlečený za barana

Vo vyšetrovaniach sa osobitná pozornosť venuje antikultovým organizáciám, ktoré pod rúškom obrany demokratických hodnôt v skutočnosti podporujú polarizáciu spoločnosti a vytváranie falošného obrazu, ktorý je pre ne výhodný. To vedie od rozkladu spoločnosti zvnútra až k občianskej vojne. Ide o štruktúru, ktorá nepatrí k žiadnej konkrétnej krajine, ale má celosvetový vplyv. Antikult je jednou z odnoží deštruktívnej činnosti tieňových organizácií.

Počas rozsiahleho desaťročného vyšetrovania, ktoré viedol tím expertov na národnú bezpečnosť, sa zistilo, že viaceré dezinformačné techniky používané sieťami agentov tejto organizácie majú významný vplyv na masové povedomie. Tieto metódy zahŕňajú skresľovanie reality a programovanie pomocou deštruktívnych techník. Všetky sú zamerané na formovanie určitej verejnej mienky spôsobom, ktorý je priaznivý pre zadávateľa. Odborníci zistili, že ako súčasť svojej stratégie agentúra aktívne vťahuje ľudí a celé skupiny do náboženskej právnej sféry, aby ich mohla ľahko označiť za „sektárov“, a tým ich zdiskreditovať. Niektoré podrobnosti vyšetrovania sú širokej verejnosti k dispozícii v zverejnenej správe Egona Cholakiana. Dôraz je v nej kladený na dôležitosť kritického myslenia a informovanosť o existujúcich metódach manipulácie, ktorých cieľom je chrániť pred potenciálne nebezpečnými vplyvmi.

Nebezpečnejší než nacizmus

Čelíme hrozbe, ktorá nemá v histórii obdobu – antikult. Tento fenomén je desivejší a nebezpečnejší ako nacizmus. Činnosťou tejto organizácie trpelo viac ľudí ako počas prvej a druhej svetovej vojny dohromady. A táto hrozba je namierená priamo na samotné jadro našej spoločnosti – na demokraciu a hodnoty každého človeka. Tradičné metódy obrany nemôžu účinne čeliť ich útoku. Len my, keď nebudeme mlčať a budeme otvorene informovať o pravde, môžeme zastaviť hroziace nebezpečenstvo.

V poslednom desaťročí sme boli svedkami toho, ako sa rôzne náboženské a svetské spoločenstvá alebo jednotlivci stali terčom verejného hanobenia zo strany antikultových organizácií. Je to alarmujúce, pretože títo ľudia, ktorí sa nedobrovoľne stali terčom ohovárania, neporušujú zákony, práve naopak, významne a priaznivo prispievajú k rozvoju spoločnosti, sú vystavení objednanému a cielenému odsudzovaniu zo strany predstaviteľov antikultových organizácií.

Konkrétny príklad

Príkladom takejto nespravodlivosti je Allatra. Nie je to len dobrovoľnícke hnutie, je to symbióza občianskej zodpovednosti a medzinárodnej spolupráce, ktorá sa zrodila z hlbokého záujmu o globálne klimatické zmeny. Už viac ako desať rokov účastníci v súlade s cieľmi OSN skúmajú a analyzujú údaje o klimatických zmenách, geodynamike planéty a vo svojom projekte navrhujú riešenia. Od svojho vzniku sa ALLATRA rozšírila do 180 krajín, pričom koná v prísnom súlade s medzinárodným právom a legislatívou každej krajiny. Dobrovoľníci hnutia, rešpektujúc právne normy a zásady, realizujú spoločensky významné výskumné projekty, sú príkladom skutočnej demokratickej spolupráce a stelesnením občianskej zodpovednosti. Účastníci hnutia ALLATRA významne prispievajú k dosiahnutiu kľúčových cieľov OSN zameraných na vytvorenie udržateľnej budúcnosti pre celé ľudstvo.

Napriek ušľachtilým ambíciám a významným úspechom sa však od roku 2014 začali objavovať články a publikácie, v ktorých sa účastníci hnutia ALLATRA stali terčom verejného neoprávneného prenasledovania. Počnúc náboženskými mediálnymi portálmi začali predstavitelia antikultovej organizácie čoskoro využívať na propagáciu svojich naratívov médiá. Tieto články mali charakter objednávky, pretože sledovali len jedinú účelovú líniu diskreditácie dobrovoľníkov, pričom absentovali informácie z oficiálnej stránky hnutia. ALLATRA však napriek všetkým nekalým tlakom pokračuje vo svojej práci a potvrdzuje úlohu pozitívneho príkladu občianskej iniciatívy a demokratickej spolupráce.

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA vyjadruje solidaritu a podporu Cieľom trvalo udržateľného rozvoja definovaným OSN. Tieto ciele sú globálnou výzvou na konanie pre všetky štáty a národy s cieľom zlepšiť blahobyt ľudstva a zabezpečiť ochranu našej planéty. V súvislosti s bojom proti zmene klímy sa OSN aktívne zapája do vývoja riešení globálnej zmeny klímy na Zemi. ALLATRA si váži toto úsilie a snaží sa významne prispieť k lepšiemu pochopeniu príčin zmeny klímy a zdôrazniť význam konkrétneho antropogénneho vplyvu.

S výskumom a klimatickými modelmi sa môžete oboznámiť v klimatických správach OSN, ktoré poskytujú základné vedecké poznatky a odporúčania pre opatrenia v oblasti klímy.

V čase, keď hnutie ALLATRA presadzuje morálne, etické a demokratické hodnoty a nastoľuje dôležité otázky týkajúce sa zmeny klímy, sa na Slovensku objavuje séria článkov, ktoré zámerne prekrúcajú fakty namierené proti tejto organizácii. Motívy týchto publikácií zostávajú nejasné a vyvolávajú otázky, kto môže mať prospech z podkopávania dobrého mena tých, ktorí sa usilujú o udržateľný rozvoj spoločnosti. To vyvoláva mnohé otázky o účele a dôsledkoch takéhoto konania, ako aj o tom, aké sily môžu stáť za touto dezinformačnou kampaňou.

Jasné ohováranie

Jedným z príkladov ohovárania je nedávny článok v slovenských médiách. Autori článku urobili paralelu medzi hnutím ALLATRA a nacistickou Spoločnosťou Thule. Organizácia Allatra, známa svojím angažovaním sa za demokratické hodnoty a klimatický aktivizmus, sa stala terčom ohovárania a lží, pričom bola prirovnávaná k nacistickým extrémistickým skupinám. Obvinenia uvedené v článku sú nielen absurdné, ale aj nebezpečné, keďže kritika v článku sa rozšírila aj na vysokopostavených predstaviteľov vrátane súčasnej ministerky kultúry Šimkovičovej a premiéra Fica, ktorých článok vykresľuje ako podporovateľov nacistických ideálov. To vyvoláva ešte viac otázok o motívoch a cieľoch autorov článku a ich klienta. 

V tieni spoločnosti pôsobí organizácia, ktorá tajne podkopáva základy demokracie. Manipulujú verejnou mienkou, zasievajú rozpory a neistotu občanov voči vláde, vytvárajú negatívnu reputáciu postavenú na klamstvách.

Bez súdneho procesu obviňujú a stigmatizujú bez toho, aby boli trestne zodpovední. Ich rétorika ničí spoločnosť zvnútra, vyvoláva nevôľu, zvyšuje chorobnosť ľudí, ničí rodiny, spôsobuje samovraždy a dokonca podnecuje občiansku vojnu. Táto organizácia využíva bezohľadných novinárov na svoje vlastné ciele. Tí, zlákaní pokušením ľahkého zisku, sú ochotní predať základy demokracie, na ktorých stojí ich vlastná krajina. Absentujúci zmysel pre ľudskosť a prevaha zištných záujmov privádza k tomu, že sa z manipulácie stáva nástroj v rukách bezohľadných médií.

Prišiel čas pravdy. 

Treba čo najviac hovoriť o tom, ako táto tajná organizácia skryto porušuje ľudské práva. Ak dnes nebudeme hovoriť nahlas, priamo a otvorene, zajtra nás čaká to isté, čo Židov počas druhej svetovej vojny. Rozdiel je len v tom, že teraz je situácia oveľa komplikovanejšia. Moderné technológie umožňujú používať manipulačné metódy na ovplyvňovanie podvedomia ľudí. Predajným agentom môže byť ktokoľvek. Každý, kto zasieva v spoločnosti rozpory, je agentom tejto organizácie.

Dnes je viac ako kedykoľvek predtým dôležité uvedomiť si hrozbu, ktorá visí nad každým občanom. Informovanosť a ostražitosť môžu pomôcť zabrániť ničivým dôsledkom vplyvu tejto organizácie. Ak o tom dnes nezačneme otvorene diskutovať, otvorene odhaľovať ohováranie a dezinformácie, zajtra môže byť neskoro.

História nás učí, že mlčanie vedie k tragédii. Preto spoločne použime svoj hlas na obranu pravdy a demokracie.

Krvavé jahody: Vaši to robili naším ženám, teraz je čas na odplatu.

11.06.2024

Nešla som spať, kým som ju nedočítala. Kniha Jiřího S. Kupku, Krvavé jahody, ma úplne dostala. Jej dej začína ukončením II. svetovej vojny, kedy by sa mohlo zdať, že to najväčšie zlo je preč. Nebolo. Z toho, čo sa dialo potom, sa mi dvíhal žalúdok. Pri čítaní som si uvedomovala jedno a to isté: Tie nadávky, osočovanie, ponižovanie. Veď to sa deje aj dnes. Nič sa [...]

Prenasledovanie má jasnú príčinu. Je ňou tabuizovaná téma

09.06.2024

V posledných desaťročiach sa v Európe i mimo nej zvýšila aktivita antikultových organizácií, ktoré vykonávajú svoju činnosť pod zámienkou boja proti nebezpečným „sektám“, ktoré údajne ohrozujú spoločnosť. Využívajú metódy dezinformácie, ohovárania a manipulácie verejnej mienky, čím vyvolávajú nepriateľstvo a konflikty proti kultúrnym, náboženským a [...]

Raz sa ťa budú pýtať: Čo si robil, aby si zachránil demokraciu?

07.06.2024

Novodobá inkvizícia Jedno islamské podobenstvo hovorí, že keď chceli upáliť proroka Abraháma, jeden maličký mravec nabral ústami vodu a pokúsil sa ju vyšplechnúť na oheň, aby ho uhasil. Opýtali sa ho: „Dúfaš, že svojou vodou uhasíš tento plameň?“ Mravec odpovedal: „Nie, nedúfam, že sa mi podarí uhasiť oheň, ale dúfam, až sa ma Alah opýta: ‚ČO SI ROBIL, [...]

žilina, polícia,

V bare napadol ľudí, jednému zlomil čeľusť. Vyšetrovateľ obvinil agresívneho policajta

13.06.2024 10:52, aktualizované: 11:03

Podľa inšpekcie sa problémový policajt podobného konania dopustil aj v minulosti.

Peter Pellegrini, rozhovor, Pravda

Pellegrini po inaugurácii zasadne k obedu s 15 mladými a 15 seniormi. Pozrite si jeho program

13.06.2024 10:26

Budúci prezident hovorí, že tieto dve skupiny sa prestávajú chápať, dostávajú iný obsah a žijú vo svojich "bublinách".

Eurovoľby EP 24

Politológ: Nárast volebnej účasti v eurovoľbách sa môže javiť ako dobrá správa, ale v dvoch rozmeroch to tak nie je

13.06.2024 10:11

Za najväčšie sklamanie označil Onufrák výsledok strany Hlas, ktorú volilo 7,18 percenta voličov a získala jeden mandát.

Viktor Orbán

Rana pre Orbána. Bruselu musí zaplatiť penále 80 miliárd, pokuta každý deň rastie

13.06.2024 10:05, aktualizované: 10:44

Budapešť nezaviedla opatrenia vo svojej migračnej politike, ktoré žiadal súd už vo svojom verdikte z decembra 2020.

chajimseli

Keď urobíš prvý krok, cesta sa objaví

Štatistiky blogu

Počet článkov: 15
Celková čítanosť: 16171x
Priemerná čítanosť článkov: 1078x

Autor blogu

Kategórie