Založ si blog

Európa ich nechce. Teraz sú k svojmu cieľu bližšie, než kedykoľvek predtým.

Najvyššie súdy demokratických krajín sa postavili na stranu ochrany práv svojich občanov, ktorí podali žalobu na antikultové organizácie. Svedčí o tom obrovský počet súdov, ktoré antikultisti prehrali. Napriek tomu sa už dlhé roky snažia vliezť do Európy a začať tu diktovať podmienky. Dnes sú k svojmu cieľu bližšie, než kedykoľvek predtým.

Dvere sú už pootvorené. Ich horlivá činnosť v masmédiách, v sociálnej, politickej, vzdelávacej sfére a oblasti ochrany práv stále prináša svoje toxické plody. Po 30 rokoch aktívnej činnosti sa stali súčasťou väčšiny hlavných štátnych štruktúr a dokonca aj nadnárodných štruktúr, ako je OSN, a to aj napriek dôkazom predložených poslancami, ktoré jasne poukazujú na trestnú činnosť tohto združenia a jeho členov. Napriek tomu generálny tajomník Rady Európy odporučil, aby FECRIS získal štatút experta a špeciálneho poradcu.

Prípad, ktorý nemá obdoby

V materiáloch, ktoré poskytli poslanci OSN v súvislosti s aktivitami FECRIS, sa spomína aj prípad z roku 1992. Francúzska ADFI (FECRIS) zaradila na zoznam siekt CEIRUS (výskumné centrum pre štúdium fenoménu UFO). Potom člen ADFI zastrelil na ulici za bieleho dňa svojho nevlastného syna Jeana Migueresa, ktorý bol zakladateľom CEIRUS-u. Roger Dorysse pokračoval v streľbe do tela zosnulého, až kým neprišla polícia.

Ako píše Susan Palmerová vo svojej knihe „The New Heretics of France (Noví kacíri Francúzska)“, vďaka tomu, že francúzska ADFI bola napojená na všetky štruktúry, na súdy a orgány činné v trestnom konaní, bolo nemožné dosiahnuť spravodlivosť. Viedlo to k tomu, že na žiadosť ADFI bol Roger Dorysse, ktorý dostal šesť rokov väzenia, po troch rokoch prepustený. Na druhej strane v Rusku bol dánsky občan, ktorý neporušil zákon, zatknutý za príslušnosť k Svedkom Jehovovým a dostal trest šesť rokov väzenia. Súd jeho žiadosť o zmiernenie trestu zamietol, ako aj možnosť vyplatenia peňažného ekvivalentu.

Hlavný likvidátor

Zaujímavým faktom je, že hlavným likvidátorom siekt v Rusku a osobou, ktorá by mala niesť zodpovednosť za stovky uväznených veriacich, ktorí neporušili zákon a ktorým bolo odňaté právo na slobodu náboženského vyznania, je podpredseda a člen predstavenstva FECRIS Alexander Dvorkin. V Rusku vytvoril antikult a úplne tam zničil právo na slobodu náboženského vyznania a prezumpciu neviny.

Prípadová štúdia v Nemecku. Z článku právnika a profesora Nicholasa Millera vidíme, ako sa po ďalšej masívnej dezinformácii v nemeckých médiách s hlasným označením „Hare Krišna je nebezpečný kult, sekta“ a prispôsobenými článkami opisujúcimi krišnaistov ako „zlodejov ľudských duší“ vytvoril precedens. Ako píše Nicholas Miller, „tieto články sú podozrivé z podnecovania nenávisti neonacistov voči krišnaistom, najmä v bývalom východnom Nemecku, kde neonacisti vyrabovali majetok stúpencov krišnaizmu a ubodali jednu z ich vedúcich žien“.

Ako nazvať organizáciu, ktorá rozdeľuje spoločnosť propagandou, vytvára precedens a provokuje k vandalizmu, porušovaniu zákonov a ľudských práv a dokonca k brutálnemu fyzickému násiliu voči občanom?

Terč násilia zo strany vlastných spoluobčanov

To, čo sa deje dnes, je to isté, čo sa dialo v časoch nacistického Nemecka, keď sa na človeka zavesila žltá hviezda – znamenalo to, že už nie je človekom, ale terčom akejkoľvek formy násilia, a dokonca aj vraždy zo strany vlastných spoluobčanov. Tento neľudský čin sa nazýva dehumanizácia, keď obyčajná stigma umožňuje dehumanizovať, zbaviť práv, vziať život akejkoľvek osobe, skupine osôb alebo celému štátu.

Namiesto žltých hviezd

Je mimoriadne znepokojujúce, že v súčasnosti v tejto činnosti v zvrátenej podobe pokračujú antikultové, v skutočnosti teroristické organizácie v demokratických krajinách a táto činnosť len naberá na obrátkach.

Namiesto žltej hviezdy na hrudi však teraz na svoje ciele vešajú v médiách stigmu „sekta“, „kult“, „totalitná sekta“, ktorú si vymysleli antikultisti. Ich terčom už dávno nie sú len náboženské skupiny. Do oblasti siekt a kultov čoraz častejšie vťahujú veľké organizácie, štátnych úradníkov, jednotlivých politikov a ich voličov, ba dokonca aj štáty, v ktorých sa neskôr začína „svätá vojna“ proti satanizmu a kultom. Príkladom je vojna na Ukrajine. A práve antikultisti sú podnecovateľmi takejto propagandy pre masy. Pre armádu robia prednášky, v ktorej tvrdia, že Ukrajina je totalitná sekta vedená Západom a že vo vojne nejde o územie, ale o duše nasiaknuté kultom. Nie je to výplod chorého človeka? Rovnakými naratívmi kŕmia verejnosť v médiách.

Vo všeobecnosti treba poznamenať, že aktivity antikultových organizácií sú mimoriadne vhodnou formou diskreditácie ktoréhokoľvek člena spoločnosti alebo skupiny ľudí; za sektu môže byť dnes označený ktokoľvek.

Kvalita, pravdivosť informácií, potvrdenie zdrojmi, autorita novinára alebo publikácie často antikultistov nezaujíma.Vytvárajú masový teroristický čin v informačnej oblasti  proti osobe alebo celej skupine ľudí, a to výlučne v ohováračskej forme, ktorá zastrašuje masy.

To je moment, keď ako v časoch fašizmu, bez súdneho procesu a vyšetrovania za stigmatizáciu začínajú byť ľudia skutočne prenasledovaní propagandou vystrašenými spoluobčanmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, ktorým pred tým antikultové organizácie robia osvetové prednášky a vytvárajú informačné ohniská  pre občanov v médiách. 

Vo výsledku to podnecuje reálne prípady krutého zaobchádzania, vyvoláva to rôzne formy násilia, diskriminácie na úrovni štátu a kvôli extrémnej démonizácii v médiách to provokuje ľudí k nezákonným krutým činom až k vraždám, pričom zbožne veria, že neusmrcujú rovnakého človeka ako sú oni, ale hrozbu pre spoločnosť – nebezpečnú sektu.

Terorizmus nie je zameraný na cieľ, ale na diváka, čo spôsobuje vážne psychologické, politické a ekonomické dôsledky v spoločnosti. Vzniká pocit ohrozenia, neistoty a nedôvery voči vládnym predstaviteľom krajiny.

Čo však uniká z dohľadu, je podkopávanie demokracie. Takýmito krokmi postupne berú ľuďom ich práva a destabilizujú demokratický systém. Svojou očierňujúcou nezákonnou činnosťou vymazávajú a diskreditujú ľudské právo na prezumpciu neviny.

Je to protidemokratický čin, keď antikultisti, využívajúc svoje mediálne konexie, paušálne obviňujú a stigmatizujú ľudí prostredníctvom objednaných článkov a na svoj cieľ vešajú životu nebezpečnú stigmu „sekty“. Navyše obviňujú z čohokoľvek. Hlavné je pre nich vyvolať pochybnosti, paniku, verejný strach a podvedomú túžbu čo najskôr sa tejto hrozby zbaviť.

A potom im nimi vytvorená masová mienka pomáha robiť so svojím cieľom čokoľvek, ale nie vlastnými rukami, ale rukami jednak občanov, ktorí sa ich boja, a jednak rukami orgánov činných v trestnom konaní, ktorým už dlhé roky prednášajú a vstupujú do dôverných vzťahov s určitými kľúčovými osobami.

Vstupujú na politickú scénu

Skutočnosť, že antikult vstúpil na politickú scénu a už teraz diskredituje politikov a štáty slovom „kult“, je pre premýšľajúcich ľudí vážnym varovným signálom. Pohybujú sa od cieľa k cieľu, ich sieť sa rozrastá, ich apetít rastie.

Každým dňom sa zvyšuje aj počet médií a novinárov, ktorí súhlasia s porušovaním práv a uverejňujú ich stigmatizujúce naratívy. Nadväzujú spoluprácu s niektorými vládnymi úradníkmi, ktorí v dôsledku toho môžu vykonať zmeny v legislatíve. Trestné činy proti občanom sa tak stávajú trvalými a prirodzenými. Napriek tomu, že  sú neštátnou organizáciou, svoje úlohy vykonávajú práve prostredníctvom štátneho aparátu, t. j. rozbíjajú demokraciu, a to na jednej strane rukami štátnych úradov a médií a na druhej strane rukami samotných dezinformovaných občanov. Všimnite si, práve takto sa ničí demokracia.

A keď sa dnes pozeráme na to, ako žijú ľudia v totalitných krajinách, ako je Severná Kórea, je načase, aby sme sa my, občania demokratických krajín, zamysleli nad skutočnou hodnotou demokracie a neochvejnou obranou našich práv. Každý občan a celá spoločnosť musí zvážiť a rozhodnúť sa, či bude mlčať a zbierať plody pripravené antikultom, alebo bude túto a všetky ostatné nezákonné a protidemokratické aktivity široko medializovať a žiadať, aby zákon pracoval, chránil a bránil naše práva.  Zmena sa začína voľbou a skutočnou činnosťou spoločnosti a každého jednotlivca.

Krvavé jahody: Vaši to robili naším ženám, teraz je čas na odplatu.

11.06.2024

Nešla som spať, kým som ju nedočítala. Kniha Jiřího S. Kupku, Krvavé jahody, ma úplne dostala. Jej dej začína ukončením II. svetovej vojny, kedy by sa mohlo zdať, že to najväčšie zlo je preč. Nebolo. Z toho, čo sa dialo potom, sa mi dvíhal žalúdok. Pri čítaní som si uvedomovala jedno a to isté: Tie nadávky, osočovanie, ponižovanie. Veď to sa deje aj dnes. Nič sa [...]

Prenasledovanie má jasnú príčinu. Je ňou tabuizovaná téma

09.06.2024

V posledných desaťročiach sa v Európe i mimo nej zvýšila aktivita antikultových organizácií, ktoré vykonávajú svoju činnosť pod zámienkou boja proti nebezpečným „sektám“, ktoré údajne ohrozujú spoločnosť. Využívajú metódy dezinformácie, ohovárania a manipulácie verejnej mienky, čím vyvolávajú nepriateľstvo a konflikty proti kultúrnym, náboženským a [...]

Raz sa ťa budú pýtať: Čo si robil, aby si zachránil demokraciu?

07.06.2024

Novodobá inkvizícia Jedno islamské podobenstvo hovorí, že keď chceli upáliť proroka Abraháma, jeden maličký mravec nabral ústami vodu a pokúsil sa ju vyšplechnúť na oheň, aby ho uhasil. Opýtali sa ho: „Dúfaš, že svojou vodou uhasíš tento plameň?“ Mravec odpovedal: „Nie, nedúfam, že sa mi podarí uhasiť oheň, ale dúfam, až sa ma Alah opýta: ‚ČO SI ROBIL, [...]

fico, vláda, kabinet

Via Iuris: Vláda prijíma 60 % zákonov v skrátenom konaní, prekonala aj Matovičove pandemické rekordy

13.06.2024 11:52

Za prvých sedem mesiacov pôsobenia súčasnej vlády schválil parlament spolu 42 zákonov, z toho 25 išlo mimo štandardný legislatívny proces.

Peter Pellegrini

Prvá oficiálna zahraničná cesta Pellegriniho bude smerovať do Česka. Veľmi sa teším, odkázal

13.06.2024 11:31

Prvá zahraničná pracovná cesta zvoleného najvyššieho ústavného činiteľa SR zvyčajne vedie do Česka.

žilina, polícia,

V bare napadol ľudí, jednému zlomil čeľusť. Vyšetrovateľ obvinil agresívneho policajta

13.06.2024 10:52, aktualizované: 11:03

Podľa inšpekcie sa problémový policajt podobného konania dopustil aj v minulosti.

Peter Pellegrini, rozhovor, Pravda

Pellegrini po inaugurácii zasadne k obedu s 15 mladými a 15 seniormi. Pozrite si jeho program

13.06.2024 10:26

Budúci prezident hovorí, že tieto dve skupiny sa prestávajú chápať, dostávajú iný obsah a žijú vo svojich "bublinách".

chajimseli

Keď urobíš prvý krok, cesta sa objaví

Štatistiky blogu

Počet článkov: 15
Celková čítanosť: 16172x
Priemerná čítanosť článkov: 1078x

Autor blogu

Kategórie